Inspectie eist sluiting Barnevelds bedrijf

De gemeente Barneveld moet de productie van bestrijdingsmiddelen bij Denka International stilleggen. Dat heeft de inspectie van het ministerie van VROM aan het gemeentebestuur meegedeeld. De gemeente weigert dat, maar heeft het bedrijf wel gesommeerd „nog deze week” extra maatregelen te treffen.

Volgens de inspectie is de situatie bij Denka, waar 50 mensen werken, te gevaarlijk geworden. Eerdere aanmaningen tot en met het opleggen van een dwangsom van 25.000 euro hielpen niet. De gemeente zegt dat er „geen acuut gevaar” is. Maar tegelijk wordt de Hulpverlening Midden-Gelderland aangehaald die de veiligheid van de hulpverleners niet kan garanderen. De eis aan het gemeentebestuur van Barneveld om te handhaven houdt ook verband met de nieuwe milieuvergunning die sinds deze week van kracht is.

Directeur G. Versteeg van Denka noemt de actie van VROM „zeer overtrokken”. „We hebben zeer goed overleg met de gemeente, structureel een keer per week bespreken we de situatie hier. Ik vind het geen stijl om de boel zo onder druk te zetten”, aldus Versteeg.

Hij somt een aantal maatregelen op die de veiligheidssituatie in de afgelopen tijd hebben verbeterd, zoals het aanbrengen van een sprinklerinstallatie.De dwangsom werd volgens Versteeg opgelegd omdat in zijn bedrijf de registratie van gevaarlijke stoffen niet volgens de regels ging. Voor VROM valt Denka onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). „De inspectie weet niet echt waar ze over spreekt, ze zijn hier hooguit een of twee keer geweest, hun informatie komt van papier”, zegt Versteeg.

In de vandaag uitgegeven verklaring zegt de VROM-inspectie dat de veiligheidssituatie bij Denka al geruime tijd slecht is.Uit het laatste rapport van de gemeentelijke inspectie, de brandweer en de Arbeidsinspectie blijkt dat er in de praktijk „nog maar heel weinig is verbeterd”.