Doorwerken na 65 minder duur

Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om 65-plussers in dienst te houden of te nemen. Hij wil bedrijven met ouder personeel ontheffing geven van de verplichting om twee jaar lang het loon door te betalen als deze werknemers ziek worden.

Dat staat in de nota Je bent zo oud als je je voelt die de minister vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een 65-plusser die langdurig ziek is, kan altijd ontslagen worden en terugvallen op de AOW. Donner vindt dat werkgevers het loon wel moeten doorbetalen in de zes tot acht weken waarin de AOW-aanvraag wordt behandeld.

Donner wil ook dat 65-plussers betere arbeidsvoorwaarden krijgen. Zo moet voor hen ook het minimumloon gaan gelden, om oneerlijke concurrentie met jongere werknemers te voorkomen.

Een voorstel dat Donner al een tijdje geleden bekendmaakte, is dat hij 65-plussers een hogere AOW wil geven als zij langer doorwerken en de AOW-aanvraag uitstellen. De vakbeweging noemde dit een ‘sigaar uit eigen doos’.

Ook over de nieuwe voorstellen is de vakbeweging niet verheugd. „Als Donner 65-plussers wil stimuleren om langer door te werken, dan moet hij ze ook het recht geven om dat te doen”, zegt FNV-bestuurder Wilna Wind. In veel cao’s staat dat werknemers die 65 jaar worden, automatisch worden ontslagen. De minister vindt dat de sociale partners deze afspraak zelf moeten herzien.

De christelijke vakcentrale CNV vindt dat Donner beter maatregelen had kunnen nemen om mensen die nog geen 65 jaar zijn te laten doorwerken. De meeste werknemers stoppen als ze 62 jaar zijn.

De werkgevers zijn wel blij met de voorstellen. „Wij vinden het positief dat hij vitale ouderen de kans wil geven om langer door te werken”, zegt een woordvoerder van VNO-NCW.