correcties & aanvullingen

Juristen

In het stuk Het gaat even niet zo lekker tussen deze juristen (dinsdag 27 mei, pagina 20 en 21) is in de intro een fout geslopen. Er stond: ‘een rechtssocioloog stelt dat het vertrouwen binnen de Raad van State is aangetast’. Dat had moeten zijn: binnen de rechterlijke macht.