Chinese illegalen opgesloten

Den Haag, 28 mei. Staatssecretaris Albayrak (Vreemdelingenzaken, PvdA) heeft 140 Chinezen laten opsluiten in vreemdelingenbewaring om te voorkomen dat ze uitzetting uit Nederland ontwijken. Dat heeft Albayrak vandaag geschreven aan de Tweede Kamer. Eind maart meldden zich 770 waarschijnlijk illegale Chinezen bij asielcentra, na geruchten over een nieuw pardon. De Kamer riep Albayrak toen op alles in het werk te stellen deze mensen uit te zetten. Een maand later waren 300 toch weer verdwenen, tot grote woede van de rechtse oppositie in de Kamer. In totaal zijn er 240 asielaanvragen afgewezen. Niet al deze mensen zijn opgesloten. Een deel van deze groep is namelijk onvindbaar, anderen waren al eerder opgesloten geweest. Bij een deel van de groep gaat Albayrak ervan uit dat ze op eigen beweging Nederland verlaten.