Belasting maakt weer fout

De Belastingdienst heeft naar schatting 10.000 mensen een te hoge of te lage voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting gestuurd. Door een computerfout is de hypotheekrenteaftrek niet meeberekend.

Op de website van de Belastingdienst stond vanochtend dat bij de verwerking van „een klein aantal” papieren E-biljetten iets fout is gegaan. Tweede Kamerlid Paul Tang (PvdA) stelde hier schriftelijke vragen over aan staatssecretaris De Jager (Financiën, CDA). Hij wilde weten wat de Belastingdienst verstaat onder „een klein aantal”. De Jager schrijft in een brief dat het gaat om ongeveer 10.000 gevallen van de 7 miljoen voorlopige aanslagen.

Wie een onjuiste aanslag heeft ontvangen, hoeft zelf niets te doen, maar ontvangt binnenkort een nieuwe aanslag.

Eerdere artikelen opnrc.nl/belastingdienst