Alle godsdienst moet van de basis komen

Wie zou verzonnen hebben dat Amsterdamse smerissen voor half geld de koran van Kader Abdolah moeten kunnen kopen?

De uitgever, denk ik. Die had al verzonnen dat Kader van z’n wekelijkse column een ingezonden mededeling moest maken, en toen hij hoofdredactie en advertentieafdeling van de Volkskrant eenmaal plat had, durfde de Amsterdamse driehoek geen nee meer te zeggen.

De dames Vogelaar en Ter Horst kregen er gisteren in de Kamer vragen over – van de PVV. Sietse Fritsma mocht ze stellen. Dat lijkt me niet de briljantste van de negen. Daar stond tegenover dat Ella, die het spits moest afbijten, gelukkig ook niet de briljantste is van de zestien. Sietse las allerlei voorbeelden voor die Wilders hem had meegegeven en waaruit kon blijken dat moslims onze cultuur verachten, terwijl burgemeester Cohen juist alles doet om de hunne te verheerlijken. Waarop mevrouw Vogelaar terugzei dat Ellen Vroegh het recht heeft om in Huizen lelijke schilderijen op te hangen.

Zo komen we d’r natuurlijk nooit.

Ik hoopte op mevrouw Ter Horst. ‘Geef ze van katoen, Guusje!’, riep ik naar de televisie. Maar dat heeft ze waarschijnlijk niet gehoord.

Haar weerwoord kwam er op neer dat de Amsterdamse klabak in zijn dagelijks werk ontzettend veel mohammedanen tegenkomt, en dat het alleen al om die reden van groot belang is dat hij de Koran leest om hun zeden en gewoonten beter te begrijpen.

Het idee!

Ik heb een paar Koranvertalingen in de kast staan – een Engelse, een Duitse, een Nederlandse, en ook nog een piepkleine Franse met een bijgeleverd piepklein loepje, want van meet af aan schijnen moslims er aardigheid in te hebben gehad om het hele heilige boek liefst op de nagel van hun duim gekopieerd te krijgen. Ik wil maar zeggen dat ik er weet van heb, dat ik de teksten zelfs heb gelezen, en dat ik niemand de lectuur zou willen ontraden, maar dat leuk toch anders is, en dat de modale diender die er vanwege vrijdag-voordeeldag voor 20 euro is ingestonken, het al na één soera achter in het wandmeubel zal wegbergen. Wedden?

Die Guusje viel me zwaar tegen. Vooral toen ze bij na-vragen (elke partij wil bij zo’n onderwerp iets onnozels zeggen in de interruptiemicrofoon) begon door te mijmeren, dat het voor agenten die dienst hebben in de bible belt (‘in het oosten van het land’, lichtte ze toe; topografie ook al niet in orde) misschien heel nuttig zou zijn om ook de bijbel voor een grijpstuiver te kunnen kopen. Van Genesis tot en met de Openbaring van Johannes, en liefst in de Statenvertaling en niet in modern fantasie-Nederlands – allemaal om een christelijke hangjongere uit Staphorst te kunnen doorgronden.

Maar kennis van de islam, mevrouw Ter Horst, haal je net zo min uit de Koran als het christendom uit de bijbel. Daar komt een heel ander type boekjes voor kijken – en dan bedoel ik niet wetenschappelijke gidsjes van een studentikoze professor als Hans Jansen, maar een heel eenvoudig soort reader voor wat ze vroeger ‘arbeiders’ zouden hebben genoemd, aan wie je ook Nietzsche en Freud kon uitleggen. Een televisiecursus Spuiten en Slikken eigenlijk, maar dan religieus, met Sophie Hilbrand en Katja Schuurman in de presentatie, en door Teleac uit te zenden tussen Lingo en That’s the Question in. Dat zal ze leren.

En omgekeerd. Het is jammer dat populaire predikanten als dominee Buskes of priesters als pater Leopold Verhagen (in pij!) een beetje zijn uitgestorven, want die hadden dat miljoen moslims allang omgepraat, desnoods via de schotels die ze allemaal op hun balkon hebben hangen: Dieu le Veut!

Met heilige boeken kom je er niet in de harde realiteit.

    • Jan Blokker