Pleidooi voor creativiteit en lef in EU

De Europese Unie moet een zelfbewuste, invloedrijke rol gaan spelen in de wereld. Tijdens het Franse voorzitterschap van de EU, in de tweede helft van dit jaar, zal Europa zichzelf minder vragen moeten stellen en opvallen door „lef en creativiteit”.

Dat zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Bernard Kouchner, gisteren tijdens een bijeenkomst in Brussel van de denktank European Policy Center.

Volgens Kouchner bieden de Amerikaanse presidentsverkiezingen de EU een „historische kans”. Europa zou de nieuwe Amerikaanse regering een ‘roadmap’ moeten aanbieden van gezamenlijke prioriteiten, analyses en oplossingen – bijvoorbeeld voor de problemen in het Midden-Oosten. Samen met de Verenigde Naties zou Europa volgens Kouchner moeten werken aan problemen als humanitaire rampen, zoals nu in Birma, en aan de noodzaak om in zo’n geval in te grijpen in het belang van de slachtoffers.

Kouchner zei ook dat Frankrijk als voorzitter van de unie zelf een „bescheiden opstelling” zal kiezen en zich vooral ten doel zal stellen om naar anderen te luisteren.

Bij de andere EU-lidstaten en bij de Europese instellingen is al enige tijd sprake van ongerustheid over mogelijke plannen en initiatieven waarmee Frankrijk zou willen komen tijdens het voorzitterschap. Het is de bedoeling dat in die periode de eerste vaste voorzitter van de EU wordt benoemd en een ‘hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid’.

Kouchner zei dat het nieuwe hervormingsverdrag voor de EU, als het door alle lidstaten is geratificeerd, Europa democratischer zal maken en dat er een betere en geloofwaardige combinatie mogelijk is van „economische, politieke en militaire instrumenten”.

Na jaren van uitbreiding van de EU zou er nu een periode van stabilisering moeten intreden, zei Kouchner. „Met uitzondering dan van de beloftes die zijn gedaan aan landen op de Balkan, en die we snel waar moeten maken.”