Pijn doet roken

Rotterdam, 27 mei. Als mensen pijn hebben, grijpen ze letterlijk sneller naar een sigaret dan anders. Dat hebben wetenschappers uit Florida voor het eerst experimenteel aangetoond (Journal of Abnormal Psychology, mei 2008). Deelnemers aan het onderzoek die, zolang als ze konden volhouden, een hand in een bak water van nul tot één graad Celsius hadden gehouden, grepen krap drie seconden nadat ze hun hand hadden afgedroogd naar een sigaret, deelnemers in de water-op-kamertemperatuur-controlegroep deden daar bijna tweemaal zo lang over.