nrc.nl/kredietcrisis

Overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

Uitleg van economische begrippen.