Handvest voor meer vrouwen in de top

Het bedrijfsleven gaat zelf doelstellingen formuleren om meer vrouwen op topposities te krijgen. Morgen wordt het handvest ‘Talent naar de Top’ gepresenteerd in Amsterdam.

Hierin staan afspraken en maatregelen om de doorstroom van vrouwelijk toptalent te stimuleren. Het gaat hierbij niet om een verplicht quotum, maar om harde doelstellingen en de monitoring daarvan. „Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend”, aldus Sybilla Dekker, voorzitter en oud-minister van VROM.

Op dit moment hebben ruim 35 bedrijven zich aangemeld als ondertekenaars van het handvest, een initiatief van de denktank TopBrainstorm. Onder andere ING en PricewaterhouseCoopers zullen het morgen tekenen. Hiermee geven zij aan binnen zes maanden een plan van aanpak te presenteren dat vrouwelijk toptalent moet bevorderen. Binnen drie tot vijf jaar moet dit gerealiseerd zijn.

In het handvest worden geen vaste percentages en streefcijfers genoemd, vanuit de gedachte dat iedere sector een andere aanpak behoeft. Bedrijven leggen zichzelf individueel echter wel vast op beloftes die zij maken. Een commissie moet toezien op de naleving van de geformuleerde doelstellingen. Dekker: „Het monitoren van het verloop van de gemaakte afspraken wordt ook openbaar.”

De taskforce ‘Vrouwen aan de Top’, onder leiding van Dekker, werd in februari in het leven geroepen. Naast de ministeries van Onderwijs en Economische Zaken, de vakcentrale FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW is ook het bedrijfsleven vertegenwoordigd in de taskforce door onder andere consultant McKinsey.

De PvdA stelde eerder een quotum voor om het bedrijfsleven en de overheid te verplichten het aantal vrouwen in de top te vergroten. Dit initiatief, naar Noors model, werd ondersteund door de FNV. Het kabinet is echter tegen een verplicht quotum van 40 procent. Wel ondersteunt de regering het handvest en de doelstellingen die daarin zijn geformuleerd.