Duitsland ratificeert Hervormingsverdrag

Berlijn. Duitsland heeft het Verdrag van Lissabon goedgekeurd. Na de Bondsdag (de Duitse Tweede Kamer) heeft nu ook de Bondsraad (de Duitse Eerste Kamer) het verdrag aangenomen. Het Europees Grondwettelijk Verdrag is inmiddels door 14 van de 27 Europese lidstaten goedgekeurd.