Balkenende: Nederlander voorzichtig

De Nederlandse economie is kwetsbaar en moet „zéér alert” blijven op structurele versterking. Premier Balkenende waarschuwde vanmiddag op een bijeenkomst van het Centre for European Reform (CER) in Den Haag voor zelfgenoegzaamheid.

„Nederlanders houden van degelijkheid. Ze zijn niet zo gemotiveerd om risico’s te nemen”, constateert de premier. „Die voorzichtige houding heeft natuurlijk goede kanten. Zolang ze maar niet leidt tot krampachtig vasthouden aan de status quo. Een vernieuwingsgezinde mentaliteit is essentieel.”

Het CER onderzocht hoe EU-landen er voor staan met de ‘Lissabon-doelstellingen’ die van Europa in 2010 de „meest dynamische economie in de wereld” moeten maken. Nederland doet het volgens het instituut goed. Waar de economie vijf jaar geleden nog als „de zieke man van Europa” werd omschreven, is Nederland nu „een Europese held”, met een hoge productiviteit en een hoge werkgelegenheid.

Balkenende omschrijft Nederland dan ook als „de economische come back kid van Europa”. Maar na het bespreken van de successen wordt hij somberder. „Onder het mooie kleed dat het CER om onze schouders hangt, gaan nog de nodige rafels en scheuren schuil.” Hij somt op: de groei in het eerste kwartaal was laag, de productiviteit groeit langzamer dan in andere landen, slechts één op de zes werknemers is actief bezig met zijn ontwikkeling en ons land slaagt er onvoldoende in hoogopgeleide kenniswerkers uit het buitenland te trekken.

Vorige week hekelde de premier nog „de sfeer van negativisme”. Dat verduidelijkte hij later door te zeggen dat „in debatten vaak veel klagerigheid zit”. Nu waarschuwt de premier zelf voor een te positief beeld. „Nederland heeft nog heel veel werk te doen.”

Toespraak Balkenende op nrc.nl/binnenland