Aandelen Mexicaanse beurs te duur

Bolsa Mexicana de Valores, de aandelenbeurs van Mexico, heeft een paar goede jaren achter de rug, maar de stijgende handelsvolumes zouden voorlopig hun top wel eens bereikt kunnen hebben.

De economische groei van het land is verrassend middelmatig geweest, ondanks de olie-inkomsten. Het lijkt erop dat de Bolsa bij haar voor volgende maand geplande beursintroductie uit is op een groeipremie die zij niet verdient.

De beurs heeft het de afgelopen tijd goed gedaan. De aandelenkoersen zijn de laatste vijf jaren vervijfvoudigd, terwijl het handelsvolume is verdubbeld. Een privatiseringsplan werd in 2006 ingetrokken wegens het politieke tumult in Mexico dat jaar.

De aandelenkoersen en het handelsvolume zijn in 2008 goed overeind gebleven, ondanks de neergaande trend op de mondiale markten, zodat het logisch lijkt de beursgang nu alsnog door te laten gaan. Het probleem is echter de waardering, op een voorgenomen meervoud van 31 tot 42 maal de winst.

Een negatieve factor is dat de Mexicaanse economie zo slecht presteert. De groei bedroeg in 2007 slechts 3 procent, ofwel 1,9 procent per hoofd van de bevolking, ondanks het feit dat ongeveer 22 procent van de export bestond uit olie-inkomsten. De ligging van het land, de gematigde inkomensniveaus, de lage overheidsuitgaven en de centrum-rechtse regering zouden Mexico ook in staat moeten stellen het beter te doen. Een evenaring van het groeitempo van India en China van 8 tot 10 procent is echt niet nodig, maar de 5 tot 6 procent groei van Colombia en Brazilië zou binnen bereik moeten liggen.

Het probleem lijkt een contraproductieve politieke cultuur te zijn, die is veroorzaakt door de 88 jaar eenpartijheerschappij vóór 2000. Het Nationale Congres heeft de huidige regering van Felipe Calderon er bijvoorbeeld van weerhouden buitenlandse investeerders toe te laten bij de oliemaatschappij Pemex, ook al heeft die daar dringend behoefte aan: de Mexicaanse olieproductie daalt, de raffinaderij van Pemex heeft vorig jaar verlies geleden, en ondanks een olieoverschot importeert het land meer dan 40 procent van zijn benzinebehoefte.

Gemiddeld worden de aandelen op de Bolsa momenteel verhandeld op een waardering van 18 maal de winst en krap 5 maal de boekwaarde. Dat is meer dan in India, waar de economische groei driemaal sneller gaat. Het is onduidelijk waarom de Mexicaanse aandelen tegen een premie zouden moeten worden verhandeld ten opzichte van een sneller groeiende economie. En het is zeker niet logisch als de plaatselijke aandelenbeurs bij haar beursgang een nog hogere premie zou verzilveren.

Martin Hutchinson

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Martin Hutchinson