Zuinige lamp kan 40 pct energie besparen

Het elektriciteitsverbruik door verlichting in Nederland kan in 2013 met 40 procent zijn gereduceerd door bestaande energiebesparende technieken toe te passen.

Dit blijkt uit een rapport van de werkgroep verlichting dat vanochtend is aangeboden aan minister Cramer (Milieu, PvdA). „Het bevestigt dat energiebesparing bij verlichting loont en niet te verwaarlozen is”, aldus de minister.

In bedrijven en ziekenhuizen is de grootste winst te behalen, zegt de voorzitter van de werkgroep. Energiebesparing moet daar verplicht worden gesteld, onder meer door het aanscherpen van (Europese) regelgeving. Met gemeenten en provincies worden afspraken gemaakt om openbare verlichting te vervangen door energiebesparende lampen.

De ‘taskforce’ werd in december vorig jaar door Cramer in het leven geroepen met als doel huishoudens, bedrijven en openbare verlichting in 2011 uit te rusten met energiezuinige lampen. Die doelstelling wordt niet gehaald: in 2011 staat nu een energiebesparing van 22 procent gepland.

Deze „ambitieuze” doelstelling moet worden gerealiseerd door de consument te „verleiden” te kiezen voor een energiebesparende lamp. Door het goedkoper maken van energiezuinige tl-lampen en ledverlichting en het starten van een publiekscampagne wordt de consument gestimuleerd deze ook daadwerkelijk aan te schaffen. In 2013 moet de gloeilamp helemaal uit de winkels zijn verdwenen.