Patiënt krijgt meer recht op informatie van zorgverleners

Den Haag. Alle patiënten in de zorg kunnen zich straks op één wet voor patiëntenrechten beroepen om informatie af te dwingen bij zorgverleners over bijvoorbeeld medische fouten en wachttijden. De wet regelt ook een onpartijdige klachtencommissie. Die maakt het voor burgers makkelijker om een oordeel te krijgen over klachten over de zorg in een ziekenhuis of verpleeghuis. Een klachtencommissie kan boetes geven tot 25.000 euro. De voorstellen staan in een plan van aanpak voor een wetsvoorstel, opgesteld door minister Klink (CDA) en staatssecretaris Bussemaker (PvdA). Het plan, waarin zeven patiëntenrechten worden genoemd, is vrijdag in de ministerraad besproken.