Notaris geschorst voor hulp bij fraude met vastgoed

De Rotterdamse notaris Pieter W. mag twee weken zijn ambt niet uitoefenen omdat hij heeft meegewerkt aan dubieuze vastgoedtransacties. De schorsing is vorige week aan de notaris opgelegd door de Rotterdamse Kamer van Toezicht, de tuchtrechtinstantie van het notariaat.

In de periode januari 2004 tot en met augustus 2005 passeerde de notaris 29 dossiers met zogeheten abc-transacties en 16 dossiers waarbij mogelijk sprake was van hypotheekfraude. Dit bleek uit onderzoek van het Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat toezicht houdt op notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Uit het onderzoek bleek dat notaris W. „substantieel meer abc-transacties” passeerde dan andere notarissen. Daarbij was er sprake van ongebruikelijke prijsstijgingen, van 20 tot soms 345 procent. Volgens de Kamer van Toezicht vroeg de notaris in veel gevallen niet om een verklaring aan de betrokkenen en als hij wel om een verklaring vroeg was deze vaak onvoldoende.

Volgens de Kamer van Toezicht zijn abc-transacties wel geoorloofd, maar moet een notaris bij ongebruikelijke prijsverschillen nagaan of dat prijsverschil verklaarbaar is.

De transacties waren onderdeel van een groot onderzoek naar hypotheekfraude in Rotterdam. Panden wisselden daarbij regelmatig van eigenaar binnen een korte periode, waarbij de waarde kunstmatig steeg, al dan niet met gebruik van valse taxaties. De eindkoper sloot vervolgens een tophypotheek af, maar al gauw werden rente en aflossing niet meer betaald. Het pand werd vervolgens geveild, waarbij de waarde veel lager bleek. In veel gevallen kocht de oorspronkelijke verkoper het pand weer tegen een veel lagere prijs. Daarna kon de fraude opnieuw beginnen.

Notaris W. gaat niet in beroep tegen de schorsing. Hij zegt dat hij achteraf gezien kan beamen dat hij „tekortgeschoten” is. Hij is nog wel verdachte in het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de hypotheekfraude.