Defensie: stoppen JSF kost half miljard

Stoppen met het programma voor het gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter kost de Nederlandse schatkist bijna 452 miljoen euro. Dat blijkt uit berekeningen van Defensie.

Nederland besloot in 2002 om voor 858 miljoen euro mee te doen aan de ontwikkeling van de JSF, om het bedrijfsleven een kans te geven op miljardenorders in het project. De investering zou volgens het kabinet in haar geheel worden terugverdiend: door kortingen bij aanschaf en door winstdeling bij verkoop aan niet-JSF landen. De industrie zou garant staan voor een eventueel tekort in de ‘business case’ van de JSF.

In november maakten ambtenaren van het ministerie van Defensie een tussenbalans. Als Nederland uit de ontwikkelingsfase van de JSF stapt, maar het toestel nog wel aanschaft, ontstaat er een tekort van 285 miljoen euro. Als Nederland helemaal zou afzien van de JSF, loopt dat tekort op tot 439 miljoen euro. Bij dat bedrag moeten ook de 12,9 miljoen euro worden opgeteld die Nederland inmiddels heeft betaald voor de productiefase van de JSF.

Ook als Nederland doorgaat met het JSF-programma groeit het tekort in de ‘business case’, blijkt uit de berekeningen. Het loopt op van 191 miljoen euro in 2002 tot 225 miljoen nu. Morgen overlegt de Tweede Kamer over de JSF.

JSF: pagina 13

    • Steven Derix