Vrouwen

Hans Beerekamp schreef 10 mei (‘Veel mannen en een vrouw’) een zeer informatief artikel over de top honderd geziene gasten op TV. Tot zijn verbazing was het aandeel vrouwen in de top honderd 16% en ook belangenorganisaties en vakbonden ontbraken. Mij verbaast dat allang niet meer. Wat mij wel verbaasde was zijn verklaring. Vrouwen zullen wel niet willen. Dit omdat redacties veelal uit vrouwen bestaan en dus een seksistische verklaring te simpel zou zijn. Deze redacties zijn vaak ook onder de veertig maar jongeren ontbreken ook dus die redenering gaat mank.

Bij TV-productiemaatschappijen en omroepen zitten vrouwen en jongeren voor het merendeel op de lagere functies, net zoals in de rest van Nederland. De vrouwen van de redactie weten heel goed welke gasten in de smaak vallen, zij willen eer van hun werk en bedenken zich wel drie keer om steeds gasten aan te dragen die toch afgewezen worden.

Presentatoren en eindredacteuren van de publieke omroep, er zijn ruim voldoende goed geïnformeerde vrouwen die wel graag bij willen bijdragen aan het publieke debat. Bij Women on Top, de stichting rond Heleen Mees, is een grote groep deskundige vrouwen actief of bel met Women Inc. dat onderleiding staat van Janet Vaessen. Er zijn netwerken van vrouwelijke directeuren van goededoelenorganisaties, ondernemers en wetenschappers. Het kost misschien de eerste keer net even iets meer moeite dan bellen met de usual suspects maar dan is er kans op een nieuwe invalshoek, andere levenservaringen of een verrassende bijdrage vanuit de praktijk.

    • Liesbeth van Tongeren
    • Bestuurslid Women On Top