Toch een watervloed

Toch een watervloed Zie hier de Box Canyon in Idaho met zijn ‘amfitheaterhoofd’ (doorsnee: ongeveer 100 meter ) zoals geologen zo’n koppie noemen. De officiële theorie was altijd dat hij en al die andere gelijkaardige kloven – ook op Mars en zelfs op de Saturnusmaan Titan! – hun vreemde vorm te danken hebben aan geleidelijke erosie. Het hoofd van de kloof wordt langzaam groter doordat doorsijpelend grondwater de wand afbreekt. Maar nee dus, weten we nu dankzij een studie in Science (23 mei). Het is een vloed geweest. Er was al wel enige twijfel of grondwater wel in staat zou zijn de basalten wand van Box Canyon aan te tasten, net als de ook nog al hard lijkende wand van vergelijkbare kloven op Mars en Titan (bij andere zanderige wanden is het water zeker wel sterker). Amerikaanse geologen hebben nu de sedimenten en rotsblokken in Box Canyon aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen en hun conclusie is onvermijdelijk: een of meer korte snelle vloedgolven zijn verantwoordelijk voor de vreemde vorm. Niks grondwater. De schuld ligt bij smeltende gletsjers. Waarschijnlijk speelde het waterdrama zich af rond 45.000 jaar geleden. En zo is er door nauwkeurig onderzoek van de aarde toch weer nieuwe kennis verworven over verre kloven op gemiddeld 225.000.000 km (Mars) en 1.470.000.000 km (Titan) van onze planeet. (HS)

Zie hier de Box Canyon in Idaho met zijn ‘amfitheaterhoofd’ (doorsnee: ongeveer 100 meter ) zoals geologen zo’n koppie noemen. De officiële theorie was altijd dat hij en al die andere gelijkaardige kloven – ook op Mars en zelfs op de Saturnusmaan Titan! – hun vreemde vorm te danken hebben aan geleidelijke erosie. Het hoofd van de kloof wordt langzaam groter doordat doorsijpelend grondwater de wand afbreekt. Maar nee dus, weten we nu dankzij een studie in Science (23 mei). Het is een vloed geweest.

Er was al wel enige twijfel of grondwater wel in staat zou zijn de basalten wand van Box Canyon aan te tasten, net als de ook nog al hard lijkende wand van vergelijkbare kloven op Mars en Titan (bij andere zanderige wanden is het water zeker wel sterker). Amerikaanse geologen hebben nu de sedimenten en rotsblokken in Box Canyon aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen en hun conclusie is onvermijdelijk: een of meer korte snelle vloedgolven zijn verantwoordelijk voor de vreemde vorm. Niks grondwater. De schuld ligt bij smeltende gletsjers. Waarschijnlijk speelde het waterdrama zich af rond 45.000 jaar geleden.

En zo is er door nauwkeurig onderzoek van de aarde toch weer nieuwe kennis verworven over verre kloven op gemiddeld 225.000.000 km (Mars) en 1.470.000.000 km (Titan) van onze planeet. (HS)