Samen werken is blijkbaar belangrijker dan samen leven

`Samen leven, samen werken` is het motto van het kabinet-Balkenende IV, zo meldt het commentaar van 17 mei. Deze freudiaanse vergissing lijkt onschuldig, maar is het niet. Had bovendien een correcte weergave van het motto ook nog niet een extra dimensie aan de inhoud van het commentaar gegeven? Het motto van dit kabinet luidt immers `Samen werken, samen leven`, waarbij - gelet op de woordvolgorde - een middel (werken) boven een doel (leven) gaat.

Het is beslist niet zo dat deze vergissing in NRC Handelsblad voor het eerst voorkomt. Ook in het vraaggesprek met minister Ter Horst op zaterdag 15 maart staat deze omdraaiing.

    • Jan Veldhuijzen