Raad twijfelt over haalbaarheid advies Plasterk

De Raad voor Cultuur houdt de mogelijkheid open niet te voldoen aan het verzoek van minister Plasterk om 26,6 miljoen minder aan subsidie te verdelen. Vorige week overschreed de Raad in zijn advies over de rijkssubsidie aan culturele instellingen het budget met 26,6 miljoen. Er komt wél een `nader advies`, vóór 15 juni, maar of dat kortingen ter grootte van de gehele overschrijding zal bevatten, houdt de Raad nog in het midden. Als de Raad niet zelf 26,6 miljoen minder aan subsidie adviseert, betekent dat dat de instellingen voorlopig niet weten waar ze aan toe zijn. In dat geval moet de minister zelf knopen doorhakken. Pas op 16 september maakt Plasterk de definitieve toekenning bekend. Vorige week ontvingen de betrokken instellingen al een brief van de Raad dat ze er niet op moeten rekenen dat ze het geadviseerde subsidiebedrag ook daadwerkelijk krijgen.