Memristor 2

In zijn reactie op het stuk over de memristor in de wetenschapsbijlage maakt dhr. D.J. Kroon melding van de gyrator (W&O 17 mei). Ik dacht daar ook in eerste instantie aan, maar realiseerde mij, dat in het artikel over de memristor alleen sprake is van tweepolen, elementen met twee draadjes. Dan heb je voldoende aan weerstand, capaciteit en spoel. Daarnaast

kent de netwerktheorie ook vierpolen, elementen met vier draadjes. De meest bekende daarvan is de transformator. Tellegen postuleerde de gyrator, een vierpool die de netwerktheorie compleet maakte. Zoals de spoel en de capaciteit een soort inverse relatie hebben (de weerstand van de spoel neemt toe met de frequentie van de spanning, de weerstand van de capaciteit neemt dan juist af), zo `hoort` er bij de transformator ook een invers element, dat zou dan de gyrator moeten zijn. De netwerktheorie was compleet met deze 5 elementen (aangevuld met de actieve elementen spanningsbron en stroombron). De gyrator was echter een theoretisch element, het bestond niet. Ik werkte rond 1970 in Delft bij de vakgroep Netwerktheorie onder prof. Adams. In die groep werden toen practische gyratoren gerealiseerd, maar dan als een vrij complexe electronische schakeling. Verschillende mensen zijn daar in die tijd op afgestudeerd.

    • Stef Blom