Meer toetsen op scholen leidt niet tot hoger onderwijspeil 2

Meer toetsen en testen leidt tot verbetering van het onderwijsniveau, aldus Inspecteur-generaal Annette Roeters . Zoals zij zelf al aangeeft, houden scholen nu al in ruime mate de leerresultaten van hun leerlingen bij. Die gegevens worden volgens de Inspectie echter te weinig gebruikt.

Het is dus onlogisch te verwachten dat testgegevens zonder meer wel op een goede manier gebruikt gaan worden. Investeren in de opleiding van de leraar heeft onzes inziens een beter effect. Waardeer de opleiding tot leraar op tot een hoogwaardige masteropleiding. De nieuwe docenten moeten wat vakkennis betreft boven de stof staan, een rolmodel zijn voor hun leerlingen en hen enthousiast maken om zelf kennis te verwerven.

Daarnaast is het, gezien de complexiteit van het vak van leraar, belangrijk dat leraren in hun (master)opleiding leren om systematisch te werk te gaan, om problemen eerst te analyseren alvorens te handelen, om hun eigen handelen systematisch te documenteren en te evalueren. Mogelijk hebben zij daar testgegevens bij nodig, maar het belangrijkste is dat zij die gegevens op een systematische en weloverwogen manier kunnen gebruiken. Dat zij die gegevens systematisch evalueren en dit vooral ook met de leerlingen samen doen.

In Finland hebben alle leraren (met een vaste aanstelling) zowel in het basis als voortgezet onderwijs een academische mastertitel. Leraren worden daaropgeleid zoals wij onze dokters opleiden: in een academisch ziekenhuis verbonden aan de universiteit waar de beste artsen les geven, onderzoek begeleiden, maar ook aan het bed van de patiënt staan. En met jaarlijks een verplichte bijscholing. Het onderwijs in Finland staat bekend om zijn excellente resultaten.

    • Fontys Hogescholen
    • Drs. Jose Wichers-Bots
    • Dr. Jacqueline van Swet