Meer toetsen op scholen leidt niet tot hoger onderwijspeil 1

Een onthutsend interview met inspecteur-generaal Annette Roeters van de Onderwijsinspectie in NRC Handelsblad van 20 mei. Niet eens zozeer vanwege de gemakzuchtige respons die mevrouw Roeters op de dalende onderwijskwaliteit verwoordt, namelijk: meer toetsen, terwijl het zou moeten zijn: beter onderwijs. Maar veeleer vanwege de misplaatste verwijzingen naar voorbeeldland Engeland. Mevrouw Roeters zou behoren te weten dat haar vakgenoten in Engeland 12 mei jongstleden juist een vernietigend rapport over de toetscultuur in eigen land het licht hebben doen zien, dat oproept om te stoppen met de Sats, de Engelse Cito. Dit is wel zeer selectief gebruikmaken van voorbeelden. Wat de vraag oproept welk belang mevrouw Roeters dient. Dat van haarzelf en haar ambtenaren of dat van de kinderen en de basisscholen?

    • Ewald Engelen