kwesties@nrc.nl

De plannen om de kinderopvang duurder te maken veroorzaken veel onrust. In menige huiskamer wordt druk gerekend: blijven we werken of gaan we de dure kinderen zelf opvangen?
illustratie Olivia Ettema Ettema, Olivia

Simpel sommetje

Het vraagstuk van arbeidsparticipatie door vrouwen is eigenlijk heel eenvoudig: mijn vrouw en ik hebben een gezamenlijk inkomen dat binnen de pluk-ze marge van de PvdA valt.

Wij hebben twee kinderen in de leeftijd van 2 en 4, één op het kinderdagverblijf, één in groep 1, met voor- en naschoolse opvang. Mijn vrouw werkt 20 uur per week, in een administratieve functie, verdeeld over vijf ochtenden. Dit brengt de nodige organisatie met zich mee. Nu wil de PvdA de kinderopvang voor ons duurder maken. Hoe ziet het gevolg in de praktijk er uit, het is een simpel sommetje:

Indien het netto inkomen van mijn vrouw in de buurt komt van de feitelijke kosten voor de kinderopvang, en dat verschil is, ondanks ons redelijk gezamenlijk inkomen, niet heel groot, dan is er een eenvoudige oplossing, namelijk stoppen met werken. Dat scheelt wellicht 200 euro netto in de maand, maar weegt bij lange na niet op tegen de stress van het geren en geregel bij het op tijd brengen en halen van kinderen, het op tijd op het werk komen en weer naar huis gaan.

Dus het naar beneden brengen van de inkomensgrens, als bezuinigingsmaatregel, heeft simpelweg tot gevolg dat de arbeidsparticipatie van vrouwen daalt. Het is immers een gegeven dat in de meeste gevallen de man het grootste deel van het gezinsinkomen inbrengt.

Rob Paulis

Wurgcontracten

Het is begrijpelijk dat de kosten voor kinderopvang de pan uit rijzen en de oorzaak ligt bij de organisaties van de kinderopvang. De wurgcontracten die worden voorgelegd houden helemaal geen rekening met wensen van ouders. In ons geval, 2 kinderen 2 dagen op de buitenschoolse opvang, zijn wij verplicht 5 uur per dag te betalen, terwijl wij eigenlijk alleen naschoolse opvang wensen (2 uur 15 min. per dag per kind). Maar onze kinderopvang biedt geen NSO „omdat de leidsters liever meerurencontracten hebben”, volgens het bestuur. En als wij opvang wensen na 17.30 uur dan moeten wij daar nog weer extra voor betalen, terwijl wij geen gebruik maken van de voorschoolse opvang (die wij wel betalen).

Verder hebben wij vorig jaar twee maal een prijsverhoging gehad (ruim 100 euro per maand) met als reden een 'kwaliteitsimpuls'. Over die kwaliteit valt ook wel wat op te merken, maar dat terzijde. Elke klacht over contracten en prijsverhogingen wordt afgedaan met het argument dat de belasting meebetaalt! Ja, die belasting moeten wij als werkende ouders juist opbrengen! Laat de politiek eerst de prijspolitiek van de opvangorganisaties eens aanpakken, voor ze weer de rekening bij de ouders legt!

Dineke Mekel

Opvoedloon

Waarom moet kinderopvang zoveel geld kosten, terwijl aan het opvoeden van een eigen kind geen enkele economische waarde wordt toegekend? Waarom bestaat er geen opvoedloon? Een vaste som per kind. Dan kunnen de ouders zelf uitmaken of, en door wie en hoeveel er gewerkt wordt.

Monique Rijven

Oppas aan huis

Mijn man is arts, ik ben verloskundige, beiden werken wij full-time. In verband met ons onregelmatige werk hebben wij voor onze drie kinderen altijd oppas aan huis geregeld. Voor de kinderen kan daardoor alles gewoon doorgaan, ze hoeven niet te verkassen, en als wij na een dag werken tussen 18 en 19 uur thuis komen heeft onze oppas het eten al gekookt. Ondanks de hectiek van ons werk is er daardoor rust voor onze kinderen en voor onszelf.

Tot twee jaar geleden betaalden wij onze oppas 'zwart', zo'n 9 euro per uur. Door de nieuwe regeling kunnen wij nu onze oppas wit betalen. Netto zijn wij nog steeds 9 euro per uur kwijt, onze oppas verdient nu bruto 13,50 per uur.

Als de plannen van de regering doorgaan, vraag ik mij inderdaad af of het nog wel loont voor mij om te gaan werken. Voor een uur spreekuur verdien ik namelijk netto 15 euro per uur. Als ik dan mijn oppas hetzelfde wil laten verdienen als nu, dan houd ik dus 1,50 per uur over! Als ik dienst doe voor bevallingen, verdien ik daarmee zo'n 300 euro per 24 uur, dat is 12,50 euro per uur bruto, dus ruim 6 euro per uur netto. Per dienstuur verdien ik dan bruto nu al 1 euro minder dan mijn oppas, en met de nieuwe plannen leg ik netto zelfs 6,50 euro toe! Stoppen met werk zou dan logisch zijn, jammer van mijn enthousiasme voor mijn vak en mijn (kostbare) opleiding en ervaring van 15 jaar.

Cathelijn van Uden

Lieve dame

Kinderen en werken, het blijft polderen. Toen onze oudste werd geboren, stond vast dat mijn man en ik, beiden universitair geschoold, allebei bleven werken. Ik 24, manlief 36 (4x9) uur per week. Zoonlief twee dagen per week naar een kinderdagverblijf, want opa’s en oma’s ver weg. Drie dagen per week werken is weinig: besprekingen kosten onevenredig veel tijd; er is altijd te weinig tijd om het werk af te krijgen. Dus moeders terug naar vier dagen werken en zoon drie dagen naar de crèche. Helaas, zoon sliep daar slecht en moest de andere vier dagen thuis bijkomen. Niet gezellig. De tussenoplossing: twee dagen crèche, één dag iemand aan huis. Inmiddels een dochter erbij. Een tijd lang liep het goed, totdat de oppas een kleinkind kreeg en besloot voor hem te gaan zorgen in plaats van voor onze kindjes. Tja. Wachtlijsten tot Sint Juttemis voor het kinderdagverblijf. Advertentie geplaatst. Joepie! Een lieve oudere dame wilde drie dagen per week bij ons thuis op de kinderen passen. Een stuk duurder dan het kinderdagverblijf, maar ook rustiger en gelukkig was daar de regeling voor kinderopvangtoeslag. Contract gesloten, kinderdagverblijf opgezegd. Ay! Dat wij per 1 januari 2009 waarschijnlijk een probleem hebben, behoeft geen toelichting. Deze moeder overweegt serieus om per die datum tijdelijk te stoppen met werken.

H.A. Kemme

Duur werken

Eindelijk dachten we het goed geregeld te hebben, oppas aan huis, twee dagen per week via een bureau dat niet rijk hoeft te worden. Het gaat zo goed dat we overwegen om misschien een derde kindje aan ons gezin toe te voegen. Tot de eerste berichten dat de kinderopvangregelingen worden teruggedraaid.

Ik heb zelfs meteen een email gestuurd naar mevrouw Dijksma maar tot op heden zonder antwoord. We kunnen niet terugvallen op opa en oma of andere familieleden, dus dat wordt minder werken. Zonder de bijdrage van de overheid wordt werken gewoon te duur.

Dan werk ik een dag alleen om de oppas te kunnen betalen en dat is niet bepaald motiverend! Dan ben ik liever zelf bij mijn kinderen.

Yvonne Roovers

Kwaliteit

Deze part-time werkende moeder zou meer uren willen werken indien de kwaliteit van de (ook gecertificeerde) kinderopvangcentra een stuk hoger zou liggen. Mijn mening is dat de kinderen op de opvangverblijven leuk beziggehouden worden, echter het kind wordt er niet opgevoed zoals dat normaliter thuis gebeurt. Het is daarom voor de meeste ouders aanvaardbaar hun kind een paar dagen per week naar de kinderopvang te brengen, echter niet de volledige werkweek.

Zou daarentegen het pedagogisch niveau op de kinderopvangverblijven een stuk hoger liggen (dan moet er dus flink geïnvesteerd worden), dan ben ik ervan overtuigd dat er meer moeders meer uren zouden werken. Deze moeders zijn dan ook bereid om voor deze hogere kwaliteit meer te betalen. Uiteindelijk moet het nettosalaris van de tweede werkende ouder natuurlijk wel opwegen tegen de kosten van de kinderopvang.

Als het huidige plan doorgaat om in de overheidstegemoetkoming flink te snijden, dan verwacht ik dat heel wat moeders ervoor zullen kiezen om een tijdje full-time te gaan moederen. Als je na aftrek van de opvangkosten weinig salaris overhoudt met daarbij een matige kwaliteit kinderopvang, dan blijft er weinig motivatie over om (in de file) naar je werk te gaan.

I. Groeneweg

  • Rob Paulis
  • Cathelijn van Uden
  • I. Groeneweg
  • Dineke Mekel
  • H.A. Kemme
  • Yvonne Roovers
  • Monique Rijven