Kinderopvang, werkende vrouw, en gezinspolitiek

De discussies over gezinspolitiek, kinderopvang en de werkende vrouw vertonen veel raakvlakken. Bernard van Praag vindt dat kinderopvang gratis moet zijn of sterk moet worden gesubsidieerd. Dat kost geld, maar een samenleving kan het zich niet permitteren het talent van vrouwen niet optimaal te benutten. Om die reden vindt Senay Özdemir dat vrouwen langer moeten gaan werken – en dat dit fiscaal en organisatorisch moet worden gestimuleerd. Herman de Liagre Böhl constateert dat het christelijke deel van het kabinet precies de andere kant op lijkt te gaan. Dat is volgens hem geen toekomstvisie, maar een opgewarmd prakje uit een tijd die voorbij is.

Girl climbing up slide. Jupiterimages