Goed doel kan uitstekend zonder CBF-keurmerk

Kinderhulporganisatie Net4kids heeft geen CBF-keurmerk en dat is een bewuste keuze. Ofschoon het CBF een belangrijke factor is geweest op de weg naar meer transparantie in de Nederlandse goededoelensector, reflecteert het vooral de traditionele charitatieve sector. De belangrijkste eis, dat maximaal 25 procent van de gift aan fondsenwerving besteed mag worden, is bij ons niet aan de orde. Wij hanteren een businessmodel waarin de donaties voor kinderhulpprojecten worden gescheiden van de sponsoring van de organisatie. Daarom gaat nul procent van de gift naar overheadkosten.

Het niet hebben van een CBF-keurmerk kan dus een heel bewuste keuze zijn, juist om de donateurs extra transparantie te bieden.

Met deze alternatieve opzet geven we ook antwoord op de stelling van Irene Mol dat de goede doelen hun donateurs onvoldoende informeren over mislukkingen, omdat zij bang zijn dat donateurs afhaken (Opinie & Debat, 3 mei). Onze donateurs worden tweemaal per jaar persoonlijk geïnformeerd over de voortgang van projecten - en bij eventuele calamiteiten ook tussentijds nog. De ervaring leert dat de binding van donateurs daardoor alleen maar verder versterkt wordt. En voor wie niet tevreden is, is er de niet-goed-geld-teruggarantie, waarop donateurs aanspraak kunnen maken als we een belofte niet waarmaken. Tot op heden heeft geen enkele donateur gebruikgemaakt van deze garantie.

    • Algemeen Directeur Net4Kids
    • Dani Bicker Caarten