Een leven lang dwars 2

Als aanvulling op de beschouwingen over het leven en het werk van J.A.A. van Doorn het volgende (`Een leven lang dwars`, W&O 17 mei).

Opvallend - zo niet opmerkelijk voor een socioloog - is het geen of te weinig oog hebben van J.A.A. van Doorn in zijn boek `De laatste eeuw van Indië` voor:

- de oorzaken en de gevolgen van de bevolkingsexplosie, met name in de periode 1900 - 1942 (de `ethische periode`);

- de oorzaken en de gevolgen van de verstedelijking op Java, met name in de periode 1920-1942;

- het ontmoedigen van industrialisatie in Nederlands-Indië door de Nederlandse regering, ten faveure van de ontwikkeling van industrieën in Nederland (Twentekatoentjes, etc.);

- de ontwikkeling van de `buitengewesten` (de eilanden buiten Java en Madoera), zoals de kolonisatie van Deli, en de transmigratie van Javanen naar Zuid-Sumatra.

Gedeeltes van die leemten zijn opgevuld in de boeken `Het wonder van Deli` door A. Goedhart (199 blz.) en `For profit and prosperity` (563 blz.), editors W. Ravesteijn & J.H.Kop, over 200 jaar (1800-2000) publieke werken in Nederlands-Indië en Indonesië.

    • Prof. Ir. J.H. Kop