Archeologie van een alleseter

In het artikel `Archeologie van een alleseter` lees ik dat het boek: `Schwein haben` geschreven door Hans-Dieter Dannenberg een van de eerste en weinige boeken is die over het onderwerp varken handelt (W&O 17 mei). Ik, amateur-archeoloog en oud-medewerker van een lederfabriek, ben in het bezit van het boek: Wann god mast gift ”, Bilder aus der Geschichte der Schweinezucht im Walde. Dit boek werd in 1972 uitgegeven door Pudoc (Centre for Agricultural Publishing and Documentation) te Wageningen. De schrijver is C.L. ten Cate. Ook dit boek bevat een cultuurhistorische beschrijving van het varken, vanaf de vroegste tijden tot aan de publicatiedatum.

Zeer interessant vond ik de vermelding in dit boek van een paar experimenten, die in het begin van de 20ste eeuw, eerst in Duitsland later ook in Nederland, werden gedaan. Met behulp van varkens werd de bodem van een voormalig dennenbos omgewoeld, waarna, na verwijdering van het gekapte hout, het oorspronkelijke bos werd vervangen door een gemengd bos. Volgens het bericht gebeurde het omzetten van de grond op deze manier veel beter en goedkoper dan met apparaten. Misschien was deze werkwijze voor onze verre voorouders een van de methoden om een omgehakt bos tot landbouwgrond om te vormen. Het hout (en andere storende elementen, zoals keien) moesten dan eerst verwijderd worden. Eventueel samen met een heg kon dit hout dan als begrenzing voor de varkens dienen (vorming van celtic fields ?). Elk jaar na de oogst konden de varkens dan de resten verwerken, daarbij woelden ze het land weer om en konden ze de bodem bemesten, zo nodig werden ze bijgevoerd en moest de mest over het land worden verspreid.

Verder las ik in dit boek ondermeer dat boeren in de Périgord (Frankrijk) gebruik maakten van varkens om truffels te zoeken. In het boek: `100.000 Jahre Leder`, geschreven door Giuseppe A. Bravo en Juliana Trupke, Birkhäuser Verlag Basel, 1970, las ik dat bij opgravingen in het westen van Thailand er aanwijzingen waren gevonden dat in graven uit de vroege steentijd de doden waren bijgezet, bedekt met een varkenshuid.

    • G. Taconis