Alle woorden samen 2

In het artikel `Alle woorden samen` staat dat als iemand in een Engelse tekst het woord `room` leest, hij bijvoorbeeld (we

gaan uit van een Nederlander) ook even het Nederlandse woordje `room` activeert (W&O 17 mei). Pas daarna zou de selectie van het juiste woord plaatsvinden.

Ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen, zeker niet als ik dat zou doen wanneer ik al een uur een Engelse tekst zou lezen waarin al verschillende keren het woord `room` zou zijn voorgekomen. Nog onwaarschijnlijker lijkt het me dat dat zou kunnen worden aangetoond door proefpersonen woorden te laten zien en beoordelen op hun al dan niet bestaan. Als dit echt de basis is van het onderzoek van Ton Dijkstra, dan lijkt mij zijn conclusie (dat er maar één lexicon is) nogal ongenuanceerd. Er valt immers goed te denken

aan zoiets als verschillende tijdelijke lexicons, die nou juist niet geactiveerd worden bij de beoordeling van willekeurige, niet aan één taal gebonden woorden, maar wel bij een lange tekst, zeker waarin daar bepaalde woorden meer dan eens in voorkomen.

    • Jaap de Jonge