Zal de kuikenman het juiste doen?

De Puttense ondernemer Ton Bokkers vertelt dat hij veel ervaring heeft in de pluimveehouderij en nu zijn expertise wil aanwenden voor de boeren in Afghanistan, opdat zij kippen gaan houden (nrc.next, 21 mei). Daardoor zou het verbouwen van maïs- en tarwe weer zin hebben, en de papaverteelt kunnen worden beëindigd.

Hij heeft daartoe 5.000 pasgeboren kuikens naar Afghanistan getransporteerd, op diervriendelijke wijze, en dat wil ik na zijn uitleg best geloven. Dit is een onderneming, die puur uit ideële motieven plaatsvindt, want verdienen doet hij er niet veel aan: minder dan 5 euro per uur, zo schat hij zelf. Hij wil zijn steentje bijdragen aan de opbouw van het land.

Maar als Bokkers inderdaad een zo grote idealist is, zou ik hem willen smeken ervoor te zorgen dat hij deze nieuwe kippenhouderijen niet laat ontaarden in bio-industriestallen. Ik zie nog de beelden voor me van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Jozias van Aartsen (VVD) die vol trots ons schandalige varkenshouderijsysteem in China aan de man probeerde te brengen.

Ik hoop dat meneer Bokkers niet het slechtste van Nederland, de bio-industrie, ook naar Afghanistan wil exporteren.

Brieven en opiniestukken graag sturen onder vermelding van naam en woonplaats naar opinext@nrc.nl