Wet regelt rechten patiënten in zorg

Den Haag, 23 mei. Patiënten en cliënten in de zorg kunnen zich straks op één wet voor patiëntenrechten beroepen om bij zorgverleners informatie af te dwingen over bijvoorbeeld medische fouten en wachttijden. De wet regelt ook een onpartijdige klachtencommissie. Pagina 3