Rokers stoppen in groep

Rokers die stoppen stimuleren hun vrienden en familie om ook de sigaret voorgoed te doven. Op termijn van jaren lijkt het daardoor dat rokers groepsgewijs stoppen. De overblijvende groepen rokers raken inmiddels sociaal geïsoleerd. Zij hebben steeds minder contact met andere groepen, die overwegend uit niet-rokers bestaan.

Dat blijkt uit een 30 jaar durende netwerkanalyse van vrienden-, familie- en collegagroepen onder ruim 12.000 mensen, gisteren gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. De onderzoekers van Harvard Medical School inventariseerden in 30 jaar zeven keer de sociale contacten tussen de bij het onderzoek betrokken mensen. In die 30 jaar halveerde het percentage rokers in de Amerikaanse bevolking, van 45 naar 21 procent.

De onderzoekers rekenden uit wat de kans is om succesvol te stoppen als mensen in het sociale netwerk ook met roken ophouden. Rokers met een net gestopte partner, hebben 67 kans om ook snel te stoppen. Een stoppende broer of zus geeft een stopkans van 25 procent. Een goede vriend die de sigaret eraan geeft, biedt een kans van 36 procent om zelf binnenkort de laatste sigaret te roken.

In de jaren zeventig leefden rokers en niet-rokers in gemengde sociale netwerken. Het aantal rokers in een groep bleef drie decennia lang even groot. De niet-rokers verdwenen echter uit de groepen. En het aantal groepen met rokers nam af. De onderzoekers concluderen daaruit dat mensen groepsgewijs stoppen met roken. De netwerktheorie wordt al gebruikt bij op de jeugd gerichte stoppen-met-rokencampagnes.