Risico bij islamitisch bankproduct groter

AMSTERDAM. Mensen die een islamitisch financieel product kopen, lopen meer risico op een miskoop dan afnemers van traditionele financiële producten. Dat komt doordat aanbieders, bemiddelaars en adviseurs enerzijds en consumenten anderzijds nog weinig kennis hebben van deze producten. Dat blijkt uit een studie van De Nederlandsche Bank. De onderzoekers stellen dat ”aanbieders meer informatie moeten verstrekken over de specifieke risico`s die islamitisch vormgegeven contracten kunnen hebben”.