Prehistorisch dorp bij Eindhoven

Prehistorisch dorp bij Eindhoven Eindhoven, 23 mei. Archeologen hebben aan de noordrand van Eindhoven de resten gevonden van twintig prehistorische boerderijen. Van het dorp dateren negentien boerderijen uit de bronstijd (1500-900 voor Chr.) en één boerderij uit de vroege ijzertijd (800-700 voor Chr.). Projectleider Theo de Jong van de gemeentelijk archeologische dienst is „ongelooflijk blij” met de vondst. De opgravingen, twee jaar geleden begonnen, houden verband met de aanleg van een nieuw verkeersknooppunt dat de rijkswegen A58 en A50 verbindt en toegang biedt tot de rondweg van de stad. Doordat resten van graven zijn gevonden, bewijst de vondst volgens de archeologen dat de bewoners van de nederzetting enkele generaties op dezelfde plaats zijn blijven wonen. Eerder werd aangenomen dat ze hun woning na een jaar of dertig verlieten voor een andere plaats. De resten verdwijnen binnenkort onder het asfalt van het verkeersknooppunt. Foto Vincent van den Hoogen Eindhoven, 23-05-2008; Beeld van een gedeelte van een nederzetting uit de Bronstijd (1500-850 v Chr.). Het is de grootste die ooit in Europa is gevonden. Foto Vincent van den Hoogen Hoogen, Vincent van den