Patiënt krijgt meer recht op informatie

Alle patiënten en cliënten in de zorg kunnen zich straks op één wet voor patiëntenrechten beroepen om informatie af te dwingen bij zorgverleners over bijvoorbeeld medische fouten en wachttijden.

De wet regelt ook een onpartijdige klachtencommissie. Die maakt het voor ontevreden burgers veel makkelijker om een oordeel te krijgen over klachten over de zorg in een ziekenhuis of verpleeghuis. Een klachtencommissie kan boetes geven tot 25.000 euro.

Deze voorstellen staan in een plan van aanpak voor een wetsvoorstel, opgesteld door minister Klink (CDA) en zijn staatssecretaris Bussemaker (PvdA) van Volksgezondheid. Zij hebben dat mede namens minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) gedaan. Het plan waarin zeven patiëntenrechten worden genoemd, wordt vandaag in de ministerraad besproken.

Zorgverleners worden verplicht op tijd begrijpelijke, betrouwbare en te vergelijken informatie te verstrekken. Nu ontbreekt het de patiënt vaak aan informatie op basis waarvan hij een verantwoorde keuze kan maken.

Er komt een recht op gegevens over fouten van zorgverleners die merkbare gevolgen hebben voor een patiënt of cliënt. Hierdoor kunnen aansprakelijkheidsverzekeraars geen beperkingen opleggen in de polisvoorwaarden. Dit zou tot meer rechtszaken kunnen leiden, maar de bewindslieden hopen dat klachtenfunctionarissen bij zorginstellingen en de onpartijdige klachtencommissie er juist voor zorgen dat geschillen niet escaleren.

De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en de Consumentenbond zijn heel blij. „Dit is een doorbraak”, zegt adjunct-directeur Atie Schipaanboord van de NPCF. „Mensen die een second opinion willen, snellere hulp of een schadevergoeding worden in een veel sterkere positie gebracht.”

„De consument kan nu stemmen met de voeten, door een keuze te maken uit aanbieders op basis van kwaliteit”, aldus de Consumentenbond. Maar, zegt de bond, recht hebben en recht krijgen is nog niet hetzelfde. Zorgverleners hebben nog altijd geen heldere informatie beschikbaar. De bond zegt ook dat de onafhankelijkheid van de klachtencommissie gewaarborgd moet zijn en de uitspraken bindend. Dat zal pas duidelijk zijn als het wetsvoorstel er is.

    • Antoinette Reerink