Opheffing Antillen niet eerder dan 2010

De streefdatum van 15 december voor de opheffing van het Antilliaanse staatsverband is definitief van de baan. Dat is staatssecretaris Ank Bijleveld (Koninkrijksrelaties, CDA) vanochtend overeengekomen in een overleg op Curaçao. De Raad van State wordt gevraagd of het wetgevingsproces kan worden verkort, zodat Curaçao en Sint-Maarten per 2010 autonome landen binnen het koninkrijk kunnen worden. Maar 2011 of 2013 worden genoemd als meer realistische opties.

Bijleveld bereikte met de Antilliaanse bestuurders ook een akkoord over toezicht op rechtshandhaving en overheidsfinanciën. Zo krijgt de minister van Justitie van het koninkrijk, in de praktijk de Nederlandse minister van Justitie, aanwijzingsbevoegdheid voor de procureur-generaal in de nieuwe landen. De ministers van Curaçao en Sint-Maarten kunnen opdrachten aan de procureur-generaal geven. Curaçao en Sint-Maarten krijgen ieder een Openbaar Ministerie. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba krijgen een gezamenlijk OM.