Melders misstand beter beschermd

De overheid moet de identiteit van klokkenluiders volledig beschermen. Wie misstanden bij politie en Rijk wil melden, moet dat ook bij een onpartijdige instantie kunnen doen. Dat heeft minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) gisteren aan de Tweede Kamer geschreven.

Volgens haar voldoen bestaande klokkenluidersregelingen niet. Uit een evaluatie blijkt dat maar eenderde van de vermoedelijke misstanden wordt gemeld. Klokkenluiders worden totaal niet beschermd door de regelingen, schrijft Ter Horst. De meeste regelingen bieden geen vertrouwelijkheid, te weinig (rechts)bescherming en er wordt niet opgetreden tegen represailles. „Zorgelijke resultaten”, schrijft de minister. Klokkenluiders zouden geen nadelen van hun melding moeten ondervinden.

Een onafhankelijk instituut waar klokkenluiders misstanden kunnen melden als ze bij hun eigen overheidsorganisatie geen gehoor vinden, is van groot belang, vindt de minister. De huidige Commissie Integriteit Overheid functioneert volgens haar onvoldoende. Zij wil onderzoeken of bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman de ontvangst van meldingen kan overnemen.

Tegen persbureau ANP zei Ter Horst dat de kwesties rond de klokkenluiders Ad Bos (bouwfraude), Paul Schaap (kernreactor Petten) en Fred Spijkers (Defensie) vlotgetrokken zullen worden. Met Ad Bos zijn al afspraken gemaakt over het in de arm nemen van een reïntegratiebureau.

Ter Horst gaat ervan uit dat in de twee andere zaken ook afspraken gemaakt kunnen worden. Staatssecretaris Jack de Vries (Defensie, CDA) heeft gezegd dat hij met een oplossing komt in de kwestie-Spijkers, die een doofpotaffaire over ondeugdelijke mijnen aan de orde stelde.