Liefdesverwikkelingen in politiek Londen

Melissa Benn: One of Us. Chatto & Windus, 279 blz. € 26,95

Melissa Benn: One of Us. Chatto & Windus, 279 blz. € 26,95

Wie in de afgelopen veertig jaar de Britse politiek een beetje bijgehouden heeft, zal bij het zien van de naam Melissa Benn even denken ‘zij is zeker een dochter van.....’ Inderdaad, dat is zij, dochter van Anthony Benn of Wedgwood Benn, jarenlang een drukke, linkse lastpak in het Lagerhuis.

Ook wie zich hem niet herinnert, zal onder het lezen al gauw vermoeden dat zij in of dichtbij kringen van parlementariërs en politieke journalisten geleefd moet hebben. Zowat de helft van haar verhaal speelt zich daar af; de andere helft behandelt liefdesverwikkelingen. Het verhaal strekt zich uit over een periode van zesendertig jaar, van 1971 tot 2007. De hoofdstukken springen heen en weer door de verschillende jaren.

Dat Benn die hoofdstukken niet chronologisch heeft gerangschikt, is misschien bedoeld om de aandacht meer op de thema’s te richten dan op de loop van de gebeurtenissen. Of het zo werkt, daar kunnen we over twisten; in ieder geval is het helder en levendig gedaan. Het heeft voor de politieke delen van het verhaal het voordeel dat de lezer zich makkelijker verzoent met de verschijning van fictieve personen op plaatsen waar wij de historische tijdgenoten nog duidelijk voor onze ogen kunnen oproepen. Vooral de hoofdfiguur van het politieke verhaal heeft zo’n verzoening nodig: dat is Andy Givings, een jonge advocaat die in 1974 in de politiek gaat en het aan het begin van de nieuwe eeuw tot Foreign Secretary in de Labour-regering heeft gebracht heeft, zonder in het minst te lijken op de ware minister die wij ons in die baan herinneren.

Dat is romankunst, en het gaat om het regeringsstandpunt, niet om de gelijkenis, wanneer hij Anna, de dochter van zijn oudste vriend, ontvangt op het ministerie. Haar broer heeft zichzelf in brand gestoken op het trottoir in Whitehall om te protesteren tegen de oorlog in Irak, en zij wil dat zijn nagedachtenis erkenning krijgt in plaats van overstemd en verzwegen te worden.

Anna is ons dan al vertrouwd als vertegenwoordigster van het thema liefdesverwikkelingen. Zij is tien jaar geleden getrouwd met een advocaat die een geweldige echtgenoot was totdat haar op een feest duidelijk werd dat hij het hield met een jonge collega, waarna ook nog andere buitenechtelijke avonturen van hem aan het licht kwamen. Het lijkt even of zij zich zal troosten met een nieuwe vriend, de zoon van de ontoeschietelijke minister; dat gaat niet door, en zij raakt zwaarder gekwetst als er in de populaire pers nadere onthullingen verschijnen over nachten met vriendinnen van haar echtgenoot.

De minister en Anna zijn de hoofdfiguren in dit boek, maar wij leren ook andere leden van hun families kennen. Het had soms iets nader en nauwkeuriger beschreven mogen worden, zonder dat het dan nog te veel aandacht opeiste. Niet iedereen die aan Benns boek begint, zal er zich meteen in thuis voelen; maar na verloop van pagina’s gaat het steeds beter.

    • J.J. Peereboom