Groener rijden in heel Europa

Nederland is niet het eerste land dat met belastingmaatregelen de vervuiling van auto’s wil beperken. Tien landen in Europa proberen de aanschaf van sterk vervuilende auto’s te ontmoedigen. Ze hebben hun pijlen vooral gericht op vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2.

pagina 12