Er is geen bewijs voor kernambities Iran

Oorlogen worden soms ontketend onder valse voorwendselen. Het Tonkin-incident (1964) was verzonnen; de verhalen over de wapens van Saddam Hussein (2003) bleken gelogen; de Nederlandse oorlog tegen de Indianen in New York (1643) en de moordpartij van Jan Pieterszoon Coen in Banda (1621) worden nu doorgaans ervaren als disproportionele wraakacties. Het zou mij een lief ding waard zijn als NRC Handelsblad ophield met apodictisch te stellen dat „Iran ambities koestert om kernwapens te ontwikkelen” (Commentaar, 14 mei), zolang daarover met zekerheid slechts gezegd kan worden dat met name Amerikaanse inlichtingendiensten sterke verdenkingen van dien aard koesteren. Een vermoeden is nog geen zekerheid, en het verschil ertussen kan uiteindelijk het verschil uitmaken tussen vrede en een overbodige oorlog.

    • Albert Appelo