Zonder goederenvervoer geen productie

Milieudefensie maakt een fout als zij meent dat de waarde van het vervoer van goederen zit in de winsten voor vervoerders (Opiniepagina, 19 mei). Alle welvaart is zonder vervoer van goederen namelijk ondenkbaar. Om te kunnen produceren is aanvoer van grondstof en onderdelen noodzakelijk. Als een product zijn bestemming niet bereikt, is de productie ervan nutteloos. In plaats van vervoer tegen te gaan is het beter de negatieve gevolgen ervan te bestrijden. Maak vervoermiddelen schoner, zuiniger en veiliger bijvoorbeeld.

mr. Dick van den Broek Humphreij

Algemeen directeur EVO, belangenbehartiger voor vervoer

    • Belangenbehartiger voor Vervoer