VNO wil alsnog fusie in energie

Aandeelhouders van energieconcern Essent en werkgeversorganisatie VNO-NCW vragen het kabinet in een open brief zich in te spannen om alsnog een fusie tussen Essent en Nuon te realiseren. De brief is ondertekend door gedeputeerden van diverse provincies en de voorzitters van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij vragen premier Balkenende om te bemiddelen tussen de twee bedrijven. Samen met gashandelaar GasTerra zou een nationale energiekampioen moeten ontstaan.

Een woordvoerder van Nuon reageert afwijzend. „Een fusie, laat staan een overname van Nuon door Essent is niet aan de orde.” Er zijn in het verleden drie fusiepogingen tussen de energiebedrijven geweest, die volgens hem „helaas zijn misgelopen”. De laatste fusiepoging afgelopen jaar mislukte doordat bedrijven het niet eens werden over de eigendomsverhoudingen binnen de nieuwe onderneming.

„Sindsdien is Nuon een ander pad ingeslagen”, aldus de woordvoerder. De splitsing van het energiebedrijf in enerzijds een netwerkorganisatie en anderzijds een commercieel productie- en leveringsbedrijf waartoe de minister van Economische Zaken vorig jaar had besloten, is inmiddels in volle gang.

Tegen die achtergrond onderzoekt Nuon of het in Europa – onder andere met bedrijven in Scandinavië – nieuwe allianties kan vormen. „Duidelijk is wel dat we nieuwe partners nodig hebben. Kleine Nederlandse partijen hebben simpelweg te weinig schaalgrootte om in de toekomst grote hoeveelheden brandstof te kunnen inkopen”, aldus de woordvoerder. Nuon maakte gisteren bekend dat de energierekening van klanten per 1 juli met gemiddeld 10 euro per maand omhooggaat.

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) staat niet negatief tegenover een fusievoornemen. In eerste instantie moeten bedrijven en aandeelhouders zelf in de nieuwe situatie uitmaken of ze strategische allianties willen aangaan. Centraal staat voor haar echter dat „de afnemers van energie zo goed mogelijk worden bediend”. Als een fusie tussen bijvoorbeeld Essent en Nuon daar een bijdrage aan kan leveren, staat Van der Hoeven er „in principe positief” tegenover.