Veel molens gepland in Noordoostpolder

DEN HAAG. In de Noordoostpolder moet het grootste windenergiepark op land komen. De provincie Flevoland, de gemeente en het rijk maken zich sterk voor een versnelde aanleg van dit al lopende project, liet minister Jacqueline Cramer (PvdA, Milieu) gisteren weten. Er komen ten noorden van Urk aan de rand van de polder tachtig tot honderd windmolens te staan met een capaciteit van 5 megawatt per molen van meer dan 100 meter hoog, genoeg om 450.000 huishoudens van energie te voorzien. Het project vergt een investering van een half miljard euro.