Utrecht: niet bouwen in groen

Nieuwe woningen in de provincie Utrecht komen vooral binnen de bebouwde kom en minder in groene gebieden, zoals het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug. Dit kondigde Noordvleugel (NV) Utrecht, een samenwerkingsverband tussen gemeenten en provincie, gisteren aan. De NV Utrecht wil de druk op Nationale Landschappen verminderen. In het Groene Hart wordt helemaal niet gebouwd op de onderzochte locaties ten oosten van Woerden.

Tussen 2015 en 2030 zijn er in de provincie 71.900 nieuwe woningen nodig. Daarvan komen er 33.000 in nieuwe gebieden, de rest in stedelijk gebied. De alternatieven voor het groen zijn oude bedrijventerreinen en de randen van kleine kernen. Almere moet ook een deel van de Utrechtse vraag opvangen, er komen 15.000 woningen het zuidoosten van die stad.

Huizen in binnenstedelijk gebied zijn volgens NV Utrecht 10.000 tot 80.000 euro duurder dan huizen op een nieuwe bouwlocatie. Daar komen nog kosten van de extra infrastructuur bij. Dat extra bedrag per woning wordt opgebracht door verschillende overheden. Met minister Jacqueline Cramer (VROM, PvdA) wordt overlegd over een rijksbijdrage.

Volgens Bouwend Nederland zijn de plannen van de NV Utrecht niet voldoende om het huizentekort in de regio op te lossen. De druk op de Utrechtse woningmarkt neemt nog altijd toe. Om het woningtekort onder de door Provinciale Staten geaccepteerde 3 procent te houden, zouden er volgens Bouwend Nederland 16.000 extra woningen in nieuwe gebieden moeten komen.

De NV Utrecht wil eind dit jaar concrete voorstellen presenteren voor de bouwlocaties.