Nederland haalt doel EU biodiversiteit niet

In Nederland wordt het Europese streven om de afname van de biodiversiteit per 2010 te stoppen niet gehaald. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuwe studie.

De biodiversiteit in Nederland is de vorige eeuw sterk verminderd. De laatste jaren verloopt de achteruitgang in aantallen dieren en planten door Nederlandse en Europese beschermingsmaatregelen minder snel. Desondanks zullen met het huidige natuurbeschermingsbeleid ten minste tot 2020 soorten blijven verdwijnen. De Europese doelstelling betreft een ‘inspanningsverplichting’, wat betekent dat Nederland niet door Brussel kan worden gestraft vanwege het niet behalen ervan.

Het Planbureau voor de Leefomgeving noemt de huidige richting van het natuurbeschermingsbeleid goed, maar pleit voor meer en grotere natuurgebieden. „Vooral de versnippering moet worden aangepakt”, aldus onderzoeker Mark van Veen. „Planten en dieren hebben grote, aaneengesloten gebieden nodig om te overleven.”

Een categorie die sterk in aantal afneemt zijn de weidevogels, in het bijzonder de grutto, kemphaan en tureluur. Oorzaak hiervan is volgens het Planbureau een verdere intensivering van het gebruik van de bestaande landbouwgrond.

Ook elders in Europa wordt de doelstelling niet gehaald. Van Veen: „In Groot-Brittannië en Vlaanderen is het beeld hetzelfde. Ook daar gaat het een stuk beter, maar nog lang niet goed genoeg om de achteruitgang te stoppen.”

Bekijk de studie via:nrc.nl/europa