Milieucriminaliteit wordt strafbaar

Rotterdam, 22 mei. Ernstige milieuovertredingen worden strafbaar in alle lidstaten van de Europese Unie. De EU-landen en het Europees Parlement hebben gisteren een akkoord bereikt over een afgezwakt voorstel van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, daartoe. Illegaal vervoer van afval, handel in uitstervende diersoorten en illegale gifdumping zijn voorbeelden van delicten die elke lidstaat strafbaar moet stellen. Nu worden milieudelicten in sommige EU-landen bestraft met een boete. Het besluit bevat geen minimumstraffen, hoewel de Commissie daar in eerste instantie wel naar streefde. Maar het Europees Hof van Justitie oordeelde in oktober vorig jaar dat de Commissie wel zaken strafbaar mag stellen, maar niet de bevoegdheid heeft om de aard en hoogte van straffen te bepalen.