Met Maasvlakte meer welvaart

Milieudefensie kondigt aan de aanleg van de Tweede Maasvlakte te vertragen met juridische acties. Dom, andere milieuorganisaties staan juist achter het plan, betoogt Hans Smits.

De Tweede Maasvlakte, een project dat de Rotterdamse haven in één klap 20 procent groter maakt, betekent een historisch keerpunt in de ontwikkeling van Rotterdam. In het verleden was uitbreiding van de haven vooral meer van hetzelfde: land opspuiten en uitgeven aan bedrijven volgens landelijke milieunormen.

Milieudefensie denkt dat het bij de Tweede Maasvlakte niet veel anders zal zijn (‘Tweede Maasvlakte vergissing’, Opiniepagina, 19 mei). Maar niets is minder waar. De Tweede Maasvlakte wordt duurzaam ingericht en geëxploiteerd, inclusief de afwikkeling van het verkeer. Het wordt het duurzaamste haventerrein ter wereld.

Wie aanleg van de Tweede Maasvlakte wil verhinderen, probeert de groei van de economie tegen te gaan en doet alsof de globalisering stopgezet kan worden. Milieudefensie ontzegt de samenleving daarmee een toename van de welvaart. Niet alleen in Rotterdam, maar in heel Noordwest-Europa.

Globalisering leidt tot meer transport en de haven van Rotterdam maakt dat mogelijk. Deze krant is gedrukt op Zweeds papier. En wie niet leest, kijkt waarschijnlijk naar een tv uit Korea of zit op een Indonesische teakhouten tuinbank met een glas Chileense wijn. Allemaal per schip aangevoerd – en hoogstwaarschijnlijk via Rotterdam.

Zo’n tien jaar geleden, toen de de noodzaak van een Tweede Maasvlakte zich aftekende, ontstond daarover een maatschappelijke discussie. De uitkomst daarvan was de keuze voor een evenwichtige groei van economie in combinatie met een verbetering van de leefbaarheid. Een coalitie van belangenorganisaties uit milieuhoek, bedrijfsleven, overheden en het Havenbedrijf hebben die beide doelstellingen vertaald in:

aanleg van Tweede Maasvlakte

de wettelijk verplichte natuurcompensatie daarvoor

de aanleg van 750 ha nieuwe natuur rond Rotterdam

een groot aantal projecten die leefbaarheid van de regio en productiviteit van het bestaande havengebied vergroot.

Juist omdat een balans was gevonden tussen economie en leefbaarheid kon dit Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) bij behandeling in de Tweede Kamer rekenen op 137 van de 150 stemmen.

Vrijwel dezelfde dertien organisaties die in 2000 de maatschappelijke discussie afrondden, sloten vorige week een akkoord om gezamenlijk te zorgen dat de balans tussen leefbaarheid en economie niet alleen in de planvorming overeind blijft, maar ook bij de uitvoering. De komende 25 jaar gaan bedrijfsleven (VNO-NCW en Deltalinqs) en milieuorganisaties (Zuid-Hollandse Milieufederatie, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Duinbehoud), overheden en Havenbedrijf jaarlijks de voortgang evalueren en kijken of bijsturing nodig is. Met begrip voor elkaars standpunten, is gezocht naar oplossingen met een breed draagvlak.

Het is dan ook jammer, dat Milieudefensie heeft aangekondigd alle juridische strohalmen aan te grijpen om de PMR-projecten te dwarsbomen. Ook omdat met het vertragen van de Tweede Maasvlakte de aanleg van de 750 ha nieuwe natuur op de tocht komt te staan. Gelet op de uitgebreide milieustudies die zijn gedaan, en de lof daarvoor tot op heden, heb ik er overigens toch alle vertrouwen in dat we deze herfst gaan starten met de uitvoering.

Los van het feit dat de Tweede Maasvlakte onderdeel is van het bredere PMR, is de manier waarop het terrein ontwikkeld wordt vernieuwend. Hier gebeurt niet alleen wat wettelijk moet, maar we gaan een flinke stap verder. Het ontwerp van de Tweede Maasvlakte sluit zo goed mogelijk aan op de vorm van de kust. In contracten met klanten is vastgelegd dat ze minder goederen over de weg moeten laten transporteren, en meer via binnenvaart en spoor.

De maatregelen die we hier nemen hebben hun uitwerking tot ver buiten de haven. Vuile vrachtwagens zijn straks niet welkom op de Tweede Maasvlakte.

Dit soort afspraken maakt dat de groei van de haven gelijk op gaat met verbetering van de leefbaarheid. En natuurlijk zullen nieuwe technieken, ontwikkeld voor de Tweede Maasvlakte , vervolgens worden overgenomen op andere locaties. Dat vliegwiel, en de hoge ambitie die we hebben met de Tweede Maasvlakte en de andere onderdelen van PMR, maken dit tot een historisch keerpunt in de ontwikkeling van de haven.

Hans Smits is president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam.

Het artikel van Milieudefensie valt na te lezen op nrc.nl/opinie

    • Hans Smits