Leidse archeologie blijft zelfstandig

Rotterdam, 22 mei. De Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden hoeft voorlopig niet te fuseren en op te gaan in een grote faculteit. Dat heeft het Leidse College van Bestuur besloten na advies van de Universiteitsraad (UR).

Begin dit jaar wilde het College nog dat Archeologie met vier andere faculteiten (Letteren, Godsdienstwetenschappen, Kunsten en Wijsbegeerte) op zou gaan in een grote Faculteit Geesteswetenschappen en een Graduate School Arts and Humanities. Deze krant berichtte op 7 februari over de kwestie. De UR vindt dat Archeologie zelfstandig moet blijven, omdat het vak interdisciplinair is, wetenschappelijk goed presteert, er genoeg studenten zijn en omdat de faculteit veel onderzoeksgeld uit de tweede en derde geldstroom binnenhaalt. De andere vier faculteiten gaan wel fuseren.