Kerk in Elst staat toch niet op heilige plaats

Rotterdam. De plek waarop in de achtste eeuw in Elst een christelijke kerk is gebouwd, was toen niet in gebruik als heilige plaats. Men ging daar van uit, omdat er in 1949 onder de huidige vijftiende-eeuwse kerk in Elst niet alleen resten van de oude achtste-eeuwse kerk werden gevonden, maar ook de resten van twee Romeinse tempels. Die stammen uit de eerste en tweede eeuw. Het lag dus voor de hand dat hier in de achtste eeuw een bestaande heilige plek gekerstend werd. Maar archeologen van de Vrije Universiteit publiceerden deze week een opgravingsrapport waaruit blijkt dat er tussen de derde en de zevende eeuw geen bewoning op die plek is geweest. Ook vonden ze een schriftelijke bron waaruit zou blijken dat de tempelruïnes werden beschouwd als resten van een Romeinse legerplaats.